پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق)

یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق)آماده دریافت می باشد .
پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق)|35011931|uqx|آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان,نیاز آبی گیاهان و زمانبندی آبیاری,برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک‌جزئی و دو‌جزئی رزماری,تفاوت تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل,تعریف تبخیر و تعرق پتانسیل,تبخیر و تعرق در گیاهان,فرق تبخیر و تعرق,تبخیر و تعرق چیست,محاسبه,,,

مشخصات فایل:قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10

بخشی از پاورپوینت: در زنجيره آب-خاک-گياه-اتمسفر، آب متسقيماً از سطح خاک و يا توسط گياه وارد اتمسفر می شود.
تبخير:
انتقال آب از سطح خاک به اتمسفر
تعرق:
انتقال آب از گياه به اتمسفر
به دليل ماهيت يکسان تبخير و تعرق و اثرات متقابل آنها بر يکديگر، تفکيک آنها به سختی صورت می گيرد.
تبخير و تعرق (Evapo Transpiration)

تبخير و تعرق
تبخير و تعرق مقدار آبی است که بايد به مزرعه اضافه شود تا گياه در طول دوره رشد صرف تبخير و تعرق نموده و بدون مواجه با تنش آبی دوره رشد را تکميل و حداکثر عملکرد را توليد نمايد.
و . . .